خرید آنلاین بلیط

بی وقفه و بی دردسر

تاریخچه ترشیز کهن

در شرق پهنه‌ی این خاک زر خیز اقلیمیست بنام ترشیز که در دیرینه‌ای کهن قامت سرو سبزی را بخاطر سپرده و مردمانش در مودت به دین و ارادت به وطن از سایر بلاد سبق برده‌اند و محصول تاکستان‌هایش را در طبق برده‌اند .اینجا دیار قنات و قنوت و قناعتست. کاشمر استوار و سرافراز در همسایگی خورشید چشم امید به ذوق جوانان و شوق ساکنان هنر پرور خود دارد تا نهال مهر را در سایه سار سرو هنر بارور کند. این صفحه عرصه‌ی عرضه و معرفی فعالیت‌های فرهنگی و هنری ترشیز است.